Sprzątanie Świata

Dnia 24.09.2019 r. przedszkolaki włączyły się do „Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata”. Coroczną akcję poprzedziła pogadanka w każdej z grup dotycząca ochrony środowiska wraz z ukazaniem skutków zaśmiecania naszej Ziemi. Dzieci zaopatrzone w rękawice ochronne i worki na śmieci wyruszyły do pobliskiego lasu. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem sprzątały znajomy teren często odwiedzany podczas spacerów. Zdobyte doświadczenia z pewnością zaowocują w przyszłości ekologicznymi nawykami.